Sprawdź co należy zrobić aby przystąpić do sakramentów

Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu sprawowany jest w naszej parafii w 2 niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 11.00

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić w kancelarii:

1. Akt urodzenia dziecka z USC.

2. Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego.

3. Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić tę funkcję.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania, są praktykującymi katolikami, mogą przystąpić do sakramentów pokuty i Eucharystii.

5. Odmowa Chrztu może mieć miejsce, gdy rodzice dziecka nie gwarantują chrześcijańskiego wychowania dziecka

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Na pierwsze spotkanie należy przynieść:

1. Dowód osobisty

2. Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią)

3. Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).

4. Świadectwo ukończenia nauki religii

5. W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb

6. Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy)

W późniejszym terminie:

1. Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich (Jeśli już zostały ukończone, można przynieść świadectwo na pierwsze spotkanie)

2. Potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi (jeżeli przynajmniej jeden z narzeczonych jest spoza naszej parafii)

3. W przypadku osoby innej wiary pisemna zgoda na chrześcijańskie wychowanie potomstwa

Sakrament chorych

Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem mają miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.00. Chorych zgłaszamy w niedzielę poprzedzającą pierwszą sobotę miesiąca w zakrystii kościoła. Natomiast do chorych w nagłych wypadkach prosimy kapłana o każdej porze dnia i nocy.

Pogrzeb chrześcijański

W przypadku pogrzebu należy dostarczyć:

1. Akt zgonu z USC

2. Kartę zgonu wydaną przez lekarza

3. Potwierdzenie zaopatrzenia świętymi sakramentami

4. Jeżeli osoba zmarła zamieszkiwała w innej parafii – pisemną zgodę na pogrzeb od ks. proboszcza parafii zamieszkania

5. Pogrzeby w naszej parafii są sprawowane po uzgodnieniu z ks. proboszczem od poniedziałku do soboty z wyjątkiem sobót ślubnych(pogrzeb w tym dniu możliwy tylko w kaplicy cmentarnej).