Duszpasterska Rada Parafialna

 Ks. Józef Małota  proboszcz
1. Gawor Elżbieta
2. Stryszowski Jerzy
3. Woźniak Stefan
4. Gawor Piotr
5. Kozioł Józef
6. Gawor Henryk
7. Turcza Adam
8. Kozioł Piotr
9. Tomana Ewelina
10. Miśkiewicz Paweł
11. Kurleto Janusz
12. Moskała Renata
13. Tomana Piotr
14. Kurleto Andrzej
15. Tomana Bogusław
16. Tupta Ryszard
17. Gawor Szczepan