Orkiestra Dęta Podstolice została założona wiosną 1987r. z inicjatywy p. Czesława Gawora. Duży wkład w jej powstanie miał również p. Ludwik Gawor oraz proboszcz parafii Ks. Jan Pałasz. Jej pierwszym kapelmistrzem został p. Wojciech Kot, który prowadził ją przez 13 lat. Od 1989 roku patronat nad orkiestrą objął MDK w Wieliczce, a także w tym roku Orkiestra została członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Od 1990 roku orkiestra bierze co roku udział w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych zajmując zawsze najwyższe lokaty w tym m. in. zdobyła nagrodę Grand Prix województwa krakowskiego w 1998 roku i złote pasma w przeglądach województwa małopolskiego w latach 2000 i 2001. Obok wielu koncertów przy różnych okazjach, zespół grał m. in. podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Wieliczki Ks. kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, podczas poświęcenia grobów żołnierzy austriackich przy udziale Konsula Generalnego Austrii, na spotkaniu opłatkowym parlamentarzystów, w III koncercie z cyklu “Życzenia dla papieża” itp.

Orkiestra uczestniczy czynnie w życiu parafii. Co roku uświetnia uroczystości takie jak: Procesję Rezurekcyjną, Odpust parafialny, Procesję Bożego Ciała, Wszystkich Świętych, Pasterkę oraz pieszą pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Orkiestra trzykrotnie koncertowała poza granicami naszego kraju.
W 1995 i 1999 r. w Bergkamen (Niemcy) w mieście partnerskim Wieliczki, gdzie była bardzo gorąco przyjęta. Największym przeżyciem w całej historii orkiestry był jej wyjazd do Ojca Św. Jana Pawła II do Watykanu, z okazji 10-tej rocznicy istnienia.
W dn. 6 września 1997 r. członkowie orkiestry brali udział w Mszy św. na dziedzińcu pałacu papieskiego w letniej rezydencji w Castel Gandolfo oraz w prywatnej audiencji. Rozradowany skocznymi melodiami krakowskimi i góralskimi.
Ojciec Św. pobłogosławił pielgrzymom i zaprosił na następny dzień na audiencję podczas modlitwy “Anioł Pański”, którą transmitowano na cały świat.

W roku 2000 nowym kapelmistrzem został p. Stanisław Gawor – organista w kościele parafialnym

Od początku swojej pracy z orkiestrą kapelmistrz Stanisław Gawor położył nacisk na pracę z młodzieżą. Istnieje bowiem potrzeba wychowania i zasilenia orkiestry w nowych młodych członków.

Obecnie orkiestra liczy 28 członków stałych oraz 28 uczniów, których część już uczestniczy w koncertach orkiestry.

Orkiestra często jest zapraszana do uświetniania różnych uroczystości kościelnych w pobliskich parafiach.

ORKIESTRA OCZEKUJE PROPOZYCJI

– uroczystości kościelne (procesje, poświęcenia itp.)
– uroczystości świeckie (jubileusze, festyny, przemarsze itp.)
– pogrzeby

telefon komórkowy – 604851870 – dyrygent

 Z tego miejsca zapraszamy na oficjalną stronę Orkiestry:

www.orkiestra.podstolice.net.pl